හිරු ප්‍රවෘත්ති වෙත ඇමති මංගල කළ විශේෂ ප්‍රකාශය

Wednesday, 16 September 2015 - 10:31

%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%AD+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA
අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සිය ප්‍රථම විදෙස් සංචාරය ලෙස ඉන්දියාව තෝරා ගැනීමෙන්ම දෙරටේ සබඳතා සම්බන්ධයෙන් රජය දක්වන විශේෂත්වය පිළිබිඹුවන බව  විදේශ අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පවසනවා.

විදේශ අමාත්‍යවරයා මේ අදහස් පළ කළේ හිරු ප්‍රවෘත්ති වෙත විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින්.