කෙහෙළිය, පී.බී. සහ ලලිත් වීරතුංගගෙන් බරපතළ වංචාගැන අසයි

Wednesday, 16 September 2015 - 14:46

%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%BA%2C+%E0%B6%B4%E0%B7%93.%E0%B6%B6%E0%B7%93.+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%BD%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%85+%E0%B7%80%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%92
හිටපු ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල සහ හිටපු ජනාධිපති ලේකම් ලලිත් වීරතුංග මෙන්ම මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර අද (16) බරපතල වංචා සහ දූෂණ සෙවීමේ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටියා. ඒ, ඉකුත් ජනාධිපතිවරණ සමයේ ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතනයකට ගෙවිය යුතු රුපියල් මිලියන 200ක මුදලක් නොගෙවීම සම්බන්ධයෙන් කොමිසම වෙත ලැබී තිබූ පැමිණිල්ලක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහායි.  

 පළමුව හිටපු අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල  කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටි අතර, ඔහුගෙන් පැය දෙකක කාලයක් ප්‍රකාශයක් සටහන් කරගෙන තිිබෙනවා.

 ඉන් අනතුරුවයි හිටපු මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර සහ හිටපු ජනාධිපති ලේකම් ලලිත් වීරතුංග කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටියේ.