ඉදිරි මැතිවරණ වලට තරග කරන්නේ වෙනත් ලකුණකින් - වාසු

Thursday, 17 September 2015 - 11:55

%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9C+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+-+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%94
ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත මැතිවරණවලදී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය යන නමින් පෙනී සිටියත් එහි නිල  නිල ලාංජනය වෙනුවට වෙනත් ලාංජනයකින් තරග කිරීමට තමන් කටයුතු කරන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වාසුදේව නානායක්කාර මහතා පවසනවා.

කොළඹදී පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ජාවකට එක්වෙමන් ඔහු සඳහන් කළේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය යන නම භාවිත කිරීමේදී ද ගැටලුවක් පැමිණියහොත් එයද වෙනස් කිරීමට තමන් සූදානම් බවයි.