අපිට සතුටුයි - විග්නේෂ්වරන් | ඒක අපහාසයක - ආචාර්ය දයාන්

Thursday, 17 September 2015 - 12:38

%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%BA%E0%B7%92+-+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%9A%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%7C+%E0%B6%92%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B6%9A+-+%E0%B6%86%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A
ජාත්‍යන්තර විනිසුරුවරුන්ගෙන් සමන්විත මිශ්‍ර අධිකරණයක් පිහිටුවීම හරහා සාධාරණයක් ඉටු වනු ඇතැයි උතුරු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය සී.වී. විග්නේෂ්වරන් මහතා පවසනවා.

කෙසේ වෙතත්, හිටපු රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික නිලධාරියෙකු වන ආචාර්ය දයාන් ජයතිලක මහතා පවසන්නේ එවැනි අධිකරණයක් පිහිටුවීම ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතු බවයි.