විපක්ෂයේ ඉඳගන්නා නිදහස් සන්ධාන මන්ත්‍රීවරුන්ට කමිටු සභාපති ධුර එපාලූ

Thursday, 17 September 2015 - 13:55

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%89%E0%B6%B3%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B0%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B6%91%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%96
දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන සහ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන කමිටුවල සභාපති තනතුරු පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂයේ අසුන් ගන්නා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මන්ත්‍රීවරුන්ට අවශ්‍ය නොවන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජිත් සොයිසා පවසනවා. තමන් මේ පිළිබඳව පසුගියදා පැවති සාකච්ඡාවේදී ජනාධිපතිවරයා දැනුවත් කළ බවයි හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේ. එම සාකච්ඡාවේදී ජනාධිපතිවරයා එම යෝජනාවට එකඟතාවය පළ කළ බව ද ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.