ජිනිවා මානව හිමිකම් වාර්තාව ගැන නිදහස් පක්ෂයෙන් කමිටුවක්

Saturday, 19 September 2015 - 8:17

%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ජිනිවා මානව හිමිකම් කමිටුව වාර්තාව අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විසින් විද්වතුන්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කර තිබෙනවා. එම කමිටු වාර්තාව ලැබුණු පසු ජිනිවා වාර්තාව පිළිබඳ නිදහස් පක්ෂයේ ස්ථාවරය ප්‍රකාශ කරන බව පක්ෂ මහලේකම්, අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක කියා සිටියා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාව ඊයේ පස්වරුවේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වුණා. ඒ, ජනාධිපති නිළ නිවසේදියි.