එළඹෙන පළාත් පාලන ඡන්දය කොට්ඨාශ ක්‍රමයට - පළාත් පාලන ඇමති

Saturday, 19 September 2015 - 13:20

%E0%B6%91%E0%B7%85%E0%B6%B9%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A8%E0%B7%8F%E0%B7%81+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B6%A7+-+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92
පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන නව අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාෆා අද මහනුවර දී මල්වතු - අස්ගිරි මහනාහිමිවරුන් බැහැ දුටුවා. අමාත්‍යවරයා එහිදී කියා සිටියේ මීළඟ පළාත් පාලන මැතිවරණය වර්තමානයේ පවතින මැතිවරණ කොට්ඨාශ පදනම මත පැවැත්වීමට කටයුතු කරන බවයි. එමෙන්ම පළාත් සභා ඡන්දයත් කොට්ඨාශ ක්‍රමයට පැවැත්වීම කෙරෙහි අවධානය යොමුව ඇති බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.