ඔස්ට්‍රියාවට තවත් බර

Sunday, 20 September 2015 - 10:10

%E0%B6%94%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%BB
සිරියාව ඇතුලූ මැදපෙරදිග රටවලින් යුරෝපයට පැමිණෙන සංක්‍රමණිකයන් පිළිබඳ අර්බුදය උත්සන්න වද්දී තවත් සංක්‍රමණිකයන් දස දහසක් පමණ ඊයේ (19) ඔස්ට්‍රියාවට ළඟාවුණා. ඔවුන් ක්‍රොඒෂියාවට පැමිණ හංගේරියාව වෙත පිටත්කරනු ලැබූ අයයි. ක්‍රොඒෂියාව සංක්‍රමණිකයන් ලියාපදිංචි නොකිරීමෙන් යුරෝපා සංගමයේ සම්මුතිය උල්ලංඝනය කරනු ලබන බවටද හංගේරියාව චෝදනා කළා. ඊට ප්‍රතිචාර වශයෙන් හංගේරියාව එම සංක්‍රමණිකයන් ඔස්ට්‍රියාව වෙත පිටත් කර යවා තිබෙනවා.

පසුගිය බදාදා ක්‍රොඒෂියාව වෙත 20 000 ක් පමණසංක්‍රමණිකයන් මැද පෙරදිග සිට පැමිණියා. ඔවුන් මුලදී පිළිගනු ලැබූ ක්‍රොඒෂියාවයි. පසුව සංක්‍රමණිකයන් හංගේරියාව වෙත පිටත් කර යවනු ලැබුවා.