දිවිනැගුමත් සමෘද්ධිය වේ

Monday, 21 September 2015 - 7:54

%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%98%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%9A
පසුගිය රජය ක්‍රියාත්මක කළ දිවි නැගුම වැඩසටහන, යළි සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන බව සමාජ සවිබල ගැන්වීම සහ සුබසාධන අමාත්‍ය එස්.බී. දිසානායක පවසනවා. හඟුරන්කෙත ප්‍රදේශයේ ඊයේ පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සදහන් කළා.