විශේෂ බෝ පැළයක්

Monday, 21 September 2015 - 10:14

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B6%B6%E0%B7%9D+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B7%85%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
නාඋල - මීගොල්ල ශ්‍රී ජිනරාජ විවේක සෙනසුනේ ධවල බෝධි රුක්ෂයක් (සුදු) හටගෙන ඇති බව එහි විහාරාධිකාරි පූජ්‍ය කෝන්ගහවෙල සුමන හිමියන් සදහන් පවසයි.

විහාරස්ථානයේ පවතින සුවිසල් බෝධි රුක්ෂය ආසන්නයේ හටගෙන ඇති මෙම විශේෂ බෝ පැළය අඩි එකහමාරක් පමණ වන බව ද උන්වහන්සේ සඳහන් කළා.

ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථානයේ පවතින ධවල බෝධින් වහන්සේ නොදුරේ දී බැතිමතුන්ගේ වන්දනා කටයුතු සඳහා ආරක්ෂා කර ගැනෙන ක්‍රම වේදයක් සඳහා කටයුතු කරන බව ද උන්වහන්සේ වැඩි දුරටත් පවසයි.

ඡායාරූප - නාඋල - ඉන්දික අරුණ කුමාර