නාගයෙක් සහ පිඹුරෙක් මරාගෙන මැරුණ හැටි

Tuesday, 22 September 2015 - 8:51

%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%B9%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AB+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92
මිනිසුන් මෙන්ම සතුන් ද සමහර අවස්ථා වල එකිනෙකාට විරුද්ධව ජිවිත හානි කර ගන්නා පුවත් අපට අසන්නට දකින්නට ලැබෙනවා.

ඒ අනුව වැල්ලවාය - හම්බෙගමුව -ධීවර ගම්මානයේ ඊයේ පෙරවරුවේ පිඹුරෙක් හා නාගයෙක් අතර ඇති වූ ගැටුමක් අප කැමරා කාචයේ මෙලෙස සටහන් වුණා.