අමාත්‍ය මණ්ඩල විෂයපථය ගැසට් පත්‍රයට

Tuesday, 22 September 2015 - 8:55

%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%B4%E0%B6%AE%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%A7
නව රජයේ අමාත්‍යාංශවල අයත් විෂයපථයන් සහ ඒ යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතන පිළිබඳ ගැසට් නිවේදනය අද ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙන බව රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපති ගාමිණී ෆොන්සේකා පවසනවා. ඔහු කියා සිටියේ ඊට අදාල රජයේ නිවේදනය මේ වනවිට රජයේ මුද්‍රණාලය වෙත ලැබී ඇති බවයි.