රාජ්‍ය බැංකු මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් ඉවතට

Tuesday, 22 September 2015 - 12:59

%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B6%A7
කැබිනට් අමාත්‍යාංශ 48 විෂයපථයන් සහ අයත් ආයතන ගැසට් මගින් අද ප්‍රකාශයට පත් කළා. කැබිනට් මණ්ඩලය දිවුරුම් දුන්නේ මේ මස 4 වැනිදා සහ 9 වැනිදායි.

කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්ගේ සංඛ්‍යාව 48ක් වුවත්, අද නිකුත් වූ ගැසට් නිවේදනයේ අමාත්‍යාංශ 50ක තොරතුරු ඇතුළත්. ජාතික ඒකාබද්ධ හා ප්‍රතිසන්ධාන අමාත්‍ය යනුවෙන් අමාත්‍යාංශයක් දැක්වෙනවා. එමෙන්ම අධිකරණ අමාත්‍යාංශය සහ බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශය යනුවෙන් දෙකොටසක් එහි සදහන්. කෙසේ වෙතත්, එම අමාත්‍යාංශ දෙකම එක් අමාත්‍යවරයෙකු යටතේ ක්‍රියාත්මක වනවා.

ජනාධිපතිවරයා යටතේ තිබෙන ආරක්ෂක මෙන්ම මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශයන් හි කිසිදු වෙනසක් මෙවර සිදුව නැහැ. එහෙත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා යටතේ තිබූ අමාත්‍යාංශයේ ආයතන 22ක් ඉන් ඉවත්ව වෙනත් අමාත්‍යාංශ යටතට පත් කර තිබෙනවා. එමෙන්ම අග්‍රාමාත්‍යවරයා යටතට පත් කර ඇති නව ආයතන දෙකක් වන්නේ ජාතික වැටුප් කොමිසම සහ නායකත්ව සංවර්ධන ජාතික මධ්‍යස්ථානයයි. මහබැංකුව පෙර පරිදිම අග්‍රාමාත්‍යවරයා යටතේ ක්‍රියාත්මක වනවා.

මුදල් අමාත්‍යාංශයේ කලින් පැවති ආයතන 35 මෙවර 26 දක්වා අඩු වී තිබෙනවා. විශේෂයෙන් සියලූම රාජ්‍ය බැංකු, ජාතික වැටුප් කොමිසම, ආනයන අපනයනය දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව ඉන් ඉවත් වූ ආයතන කිහිපයක්.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මෙවර කිසිදු වෙනසක් සිදුව නොමැති අතර සීමා සහිත ශ්‍රී ලංකා ත්‍රිපෝෂ සමාගම අලූතින් එක්ව තිබෙනවා.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට මෙවර අලූතින් එක්ව ඇති ආයතන සංඛ්‍යාව 20ක්. මීට පෙර ඊට අයත් වූයේ ආයතන 12ක් පමණයි. ඊට එක්ව තිබූ ජාතික අධ්‍යාපන කොමිසම ඉන් ඉවත්ව නව ආයතන 9ක් ඊට එක්වුණා. ඒ අනුව පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තු, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල, ජාතික කලා මණ්ඩලය, ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුම මෙන්ම ප්‍රසිද්ධ රැගුම් පාලක මණ්ඩලය ද ඊට අයත්.

වැඩිම ආයතන සංඛ්‍යාවක් පවතින්නේ කර්මාන්ත හා වානිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේයි. එම සංඛ්‍යාව 36ක්. මීට පෙර වරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවති සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය සහ ගුවන් තොටුපළ හා ගුවන් සේවා සමාගම මෙවර ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය යටතට පවරා තිබෙනවා. සියලූම රාජ්‍ය බැංකු, රක්ෂණ සංස්ථාව, ශ්‍රී ලංකන් එයාර් ලයින් සහ මිහින්ලංකා යන ගුවන් සමාගම් පවරා ඇත්තේ මෙවර අලූතින් පිහිට වූ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයටයි. දින සියය ආණ්ඩුවේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවති ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගම, විදුලි සංදේශ දෙපාර්තමේන්තුව, අලූතින් පිහිටවූ විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශයට ලබා දී තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා අයෝජන මණ්ඩලය, ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය, ආනයනය හා අපනයන දෙපාර්තමේන්තුව, මහපොළ භාරකාර අරමුදල මෙවර අලූතින් පිහිට වූ සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍යාංශයට යටතට පවරා ඇති ආයතන වනවා.

අමාත්‍ය මණ්ඩල විෂයපථය ගැසට් පත්‍රය මෙතනින්