මේ මස 25 වනදා සියලූම මුස්ලිම් පාසල්වලට නිවාඩු

Tuesday, 22 September 2015 - 13:45

%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%83+25+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%96%E0%B6%B8+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B7%94
හජ් උත්සවය නිමිත්තෙන් මේ මස 25 වනදා සියලූම මුස්ලිම් පාසල්වලට නිවාඩු ලබාදෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසනවා. ඒ වෙනුවට ලබන මස 3 වන සෙනසුරාදා එම පාසල් පවත්වන ලෙසයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා සියලූම පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂවරුන්ට දැනුම්දී ඇත්තේ. තැපැල්, තැපැල් සේවා සහ මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යවරයා අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාගෙන් කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව මෙලෙස මුස්ලිම් පාසල්වලට නිවාඩු ලබාදී තිබෙනවා.