සංහිඳියාව වෙනුවෙන් පියවර ගන්නේ දේශීය යාන්ත්‍රණයකින් පමණයි - අගමැති

Tuesday, 22 September 2015 - 19:02

%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B3%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%92+-+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92
අතීතයේ සිදුවූ වැරදි යළි සිදුවීමට ඉඩ දිය නොහැකි බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රකාශ කළා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ සියලූ පාර්ශවයන් අතර සාකච්ඡාවකින් එක් සම්මුතියකට පැමිණ ගැටලූ විසඳාගත යුතු බවයි. ඔහු මෙම අදහස් පළ කළේ ජිනීවා මානව හිමිකම් කොමිසමේ වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳව අද පාර්ලිමේන්තුවේදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකරමින්. දේශපාලන විසඳුම ඇතුලූ සංහිඳියාව වෙනුවෙන් වූ සියලූ කටයුතු දේශීය යාන්ත්‍රණයක් මගින් සිදුකරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මෙහිදී අවධාරණය කළා. ජිනීවා මානව හිමිකම් කොමිසමේදී ඇමරිකාව අනෙකුත් රටවල් සමඟ සාකච්ඡා කර ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් හිතකර යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ඇති බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙහිදී කියා සිටියේ.