නීතිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවන්න - ජවිපෙන් ඉල්ලීමක්

Tuesday, 22 September 2015 - 19:08

%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B3%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+-+%E0%B6%A2%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
අද පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දැක්වූ විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක ඇවන්ට්ගාඞ් සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් රජයෙන් ප්‍රශ්න කළා. ඊට අදාළ පරීක්ෂණ මන්දගාමී වී ඇති බව ප්‍රකාශ කළ ඔහු ඒ පිළිබඳ කරුණු විමසීමට නීතිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවිය යුතු බවයි කියා සිටියේ.