ජනපති එනතුරු ඇමතිවරු දෙන්නෙක් වැඩ

Wednesday, 23 September 2015 - 9:29

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%91%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9
වැඩබලන ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා ලෙස රුවන් විජේවර්ධන සහ මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශයේ වැඩබලන අමාත්‍යවරයා ලෙස අනුරාධ ජයරත්න පත් කර තිබෙනවා. ඒ, ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන එක්සත් ජාතීන්ගේ 70 වන මහ සමුළුවට සහභාගිවීම සඳහා අද දිවයිනෙන් පිටත්ව යාම හේතුවෙන්.