විදෙස් සංචාර සඳහා ගෙන යන නිලධාරින් අඩු කරන්නැයි මැති ඇමතිවරුන්ට උපදෙස්

Wednesday, 23 September 2015 - 13:34

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A
රජයේ මුදල් නාස්තිය අවම කර ගැනීම සඳහා මැති ඇමතිවරුන්ගේ විදෙස් සංචාර සීමා කිරීමටත්, අත්‍යාවශ්‍ය සංචාරයකදී කැටුව යන නිලධාරින් සංඛ්‍යාව අවම කිරීමටත් අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කළ බව අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න අද (23) කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී ප්‍රකාශ කළා. මීට අදාළව අග්‍රාමාත්‍යවරයා, කැබිනට් මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් ද ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.