අධ්‍යාපනයේ සම අවස්ථා ලබාදෙන බව විෂයභාර ඇමති කියයි

Thursday, 24 September 2015 - 13:52

%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%B8+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
සියලූම දරුවන්ට අධ්‍යාපනයේ සම අවස්ථා ලබාදීමට කටයුතු කරන බව විෂය භාර අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් පවසනවා. ඔහු මේ බව කියා සිටියේ යාපනය හින්දු විද්‍යාලයේ 125 සංවත්සර උත්සවයට අද (24) එක්වෙමින්