හජ් වන්දනාවේ ආරක්ෂාව යළි ඇගයීමට

Friday, 25 September 2015 - 8:17

%E0%B7%84%E0%B6%A2%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B6%87%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7
පුද්ගලයන් 717 දෙනෙකුට මරු කැඳවමින් තවත් 860 දෙනෙකුට තුවාල සිදු කරමින් මැකා නුවර ඊයේ (24) සිදුවූ තෙරපීමෙන් පසු හජ් වන්දනාවේ ආරක්ෂක විධිවිධාන යළි ඇගයීමකට ලක් කිරීමට සෞදි බලධාරින් තීරණය කර තිබෙනවා. සෞදි අරාබියේ සල්මාන් රජු නියෝග කර ඇත්තේ හජ් වන්දනාවේ සංවිධාන සහ පුද්ගල සංචරණයේ කළමනාකරනය විධිමත් කළ යුතු බවයි. ඊයේ වාර්තාවූයේ සෞදි හජ් වන්දනාවේදී වසර 25 කින් සිදුවූ දරුණුතම ඛේදවාචකයයි.