'සමාජ ප්‍රතිසංස්කරණයට හොඳම අවස්ථාව මෙන්න'

Friday, 25 September 2015 - 8:29

%27%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%A2+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%B3%E0%B6%B8+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%27
දේශපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ ඇතිකර ගැනීමට හොඳම අවස්ථාව මෙය බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පවසනවා. එම පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක ඒ බව ප්‍රකාශ කළේ  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඉදිරිපත් කර ඇති කරුණු 20 කින් යුත් ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනාවලිය පිළිබඳ කොළඹදී ඊයේ (24)පැවති කථිකාවතකට එක්වෙමින්.