තුන්වන ලෝකයේ රටවලට චීනයෙන් ඩොලර් බිලියන 2ක්

Sunday, 27 September 2015 - 10:02

%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%9A++%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A9%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+2%E0%B6%9A%E0%B7%8A
සංවර්ධන වෙමින් පවතින රටවල් සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන දෙකක මුදලක් ලබාදීමට තීරණය කර ඇති බව චීන ජනාධිපති ෂී ජින්පින් ප්‍රකාශ කළා. ඒ, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සැසිවාරයක් ඊයේ අමතමින්. එහිදී චීන ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ඌණ සංවර්ධිත රටවල් සඳහා තම රජයෙන් මේ වනවිට ලබාදී ඇති ණය මුදල්ද බොල් ණය ලෙස කපාහැරීමට තීරණය කර ඇති බවයි.