නිල්වලා, කළු සහ ගිං ගංඟා පිටාර මට්ටමේ

Sunday, 27 September 2015 - 19:26

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%8F%2C+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%82+%E0%B6%9C%E0%B6%82%E0%B6%9F%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%B8%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B6%B8%E0%B7%9A
පවතින අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් නිල්වලා, කළු සහ ගිං ගංඟා තවදුරටත් පිටාර මට්ටමේ පවතින බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තු සඳහන් කළා. අද රාත්‍රී කාලයේත් වැසි ඇද හැලූණොත් එම ගංඟාවල ජල මට්ටම සුළු ගං වතුර තත්ත්වයක් දක්වා වර්ධනය විය හැකි බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුවේ ජලවිද්‍යා අංශයේ අධ්‍යක්‍ෂිකා ප්‍රේමා හෙට්ටිආරච්චි කියා සිටියේ.