මහින්දගේ නිවේදනය - සැර අඩු කතාවක් ගැන කියයි

Monday, 28 September 2015 - 9:53

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA+-+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BB+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ඉදිරිපත් කර ඇති ඇමරිකානු යෝජනාව මෙරටට වාසිදායක ලෙස සැර අඩු කොට නැතැයි හිටපු ජනාධිපති , පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසනවා.

එම නිවේදනයෙන් පෙන්වා දෙන්නේ ඇමරිකානු යෝජනාව ඡන්ද විමසීමකින් තොරව සම්මුතියකින් පිළිගැනිමට රජය තීරණය කිරීම මගින් කිසිදු වාසියක් අත් නොවන බවයි.