මව පුතු තුරුල් කරගෙනම මිය ගිහින්

Monday, 28 September 2015 - 10:40

%E0%B6%B8%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B6%B8+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A
ගම්පොල, ගලහ, දෙල්තොට වත්ත ප්‍රදේශයේ වගාබිමක යොදා තිබූ විදුලි රැහැනක පැටලීමෙන් මවක සහ පුතෙකු මියගොස් ඇති අතර, අප වාර්තාකරු පැවසුවේ, ඔවුන්ට අයත් වගාබිමට සතුන්ගෙන් සිදුවන හානි වැලැක්වීම සඳහා මෙම විදුලි රැහැන් ඇද තිබූ බවයි.