ජාත්‍යන්තර පාසල් නියාමනය ළඟදීම

Monday, 28 September 2015 - 14:12

%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B7%85%E0%B6%9F%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8
ජාත්‍යන්තර පාසල් නියාමනය කිරීම සඳහා වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාව මේ වනවිට සකස් කර අවසන් බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් පවසනවා. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අද උදෑසන පැවති මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් ඔහු සඳහන් කළේ ඉදිරි අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමට මෙම කැබිනට් පත්‍රිකාව අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරන බවයි.