සාම සාධක කටයුතුවලට දිගටම සහාය - ජනපති

Tuesday, 29 September 2015 - 8:06

%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B6%9A+%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B6%A7%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BA+-+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92
එක්සත් ජාතීන්ගේ 70 වන මහා මණ්ඩල සැසියේ 2 වන දිනය අදයි. ඊයේ දිනයේදී මහා මණ්ඩල සැසියේ සමාරම්භක උත්සවය පැවැති අතර ඒ සඳහා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ද එක්වුණා. ඉන් අනතුරුව ජනාධිපතිවරයා නවසීලන්ත අග්‍රාමාත්‍ය ජෝන් කී ද හමුවුණා. ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරයාගේ ඇමරිකානු සංචාරයේ වැදගත් දිනයක් වූ ඊයේ දිනයේදී ඇමරිකානු ජනාධිපති බැරක් ඔමාබා සම අසුන් දරන සාම සාධක සමුළුව ද මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා අමතනු ලැබුවා. එහිදී ඔහු කියා සිටියේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක හමුදා ශක්තිමත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ සහාය දක්වන බවයි.