කළු, නිල්වලා සහ ගිං ඟගේ ජල මට්ටම ඉහළට

Tuesday, 29 September 2015 - 19:07

%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%94%2C+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%82+%E0%B6%9F%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%A2%E0%B6%BD+%E0%B6%B8%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B6%B8+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට බලපා ඇති ආපදා තත්ත්වය හේතුවෙන් පවුල් 89 දහස් 868 කට අයත් පුද්ගලයන් තුන්ලක්ෂ 12 දහස් හයසිය විස්සකට වැඩි පිරිසක් පීඩාවට පත්ව ඇති බව ආපදා කළමනාකරන මධ්‍යස්ථානය ප්‍රකාශ කළා. මෙහිදී දිස්ත්‍රික්ක 9 කට අධික වැසි සහිත කාලගුණය බලපෑම් එල්ලකරද්දී යාපනය, පොළොන්නරුව, කිලිනොච්චි සහ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කවලට තවමත් වියලි කාලගුණ තත්ත්වයක් පැවතීමද විශේෂත්වයක්.

මේ අතර අධික වර්ෂාවත් සමඟ කළු, ගිං සහ නිල්වලා ගංඟාවල ජල මට්ටම ඉහළ යාම හේතුවෙන් ඒ ආශ්‍රිත පහත්බිම්වල සිටින ජනතාව අවධානයෙන් සිටින ලෙස ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ අනුව ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සන්දරවල - දොඩංගොඩ, අගලිය, කුරුපනාව, රෑකඩහේන, මාපලගම සහ බද්දේගම - නාගොඩ ප්‍රධාන මාර්ගය අවට ප්‍රදේශවල ජනතාවට ගිං ඟගේ ජල මට්ටම පිළිබඳව සැලකිල්ලෙන් සිටින ලෙසයි එම මධ්‍යස්ථානය ප්‍රකාශ කළේ.  

මීට අමතරව නිල්වලා ඟගේ ජල මට්ටම ඉහළ යාම නිසා මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ අකුරැස්ස - සියඹලාගොඩ, අකුරැස්ස - කඹුරුපිටිය සහ අකුරැස්ස - මාතර මාර්ගයේ ස්ථාන කිහිපයක් ජලයෙන් යට වී තිබෙනවා. එසේම අකුරැස්ස - දෙදියගල මාර්ගය ද ජලයෙන් යට වී ඇති බවයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සදහන් කළේ.  

කළු ඟගේ ජල මට්ටමද මේ වනවිට ඉහළ යමින් පවතිනවා. එම නිසා ඒ අවට පහත්බිම්වල ජනතාව අවධානයෙන් පසුවිය යුතු බවයි ආපදා කළමනාකරන මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේ.