ජිනීවා ගැන රජයේ ප්‍රතිචාර පැහැදිළි කරන්න ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවක්

Tuesday, 29 September 2015 - 19:10

%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ජිනීවා මානව හිමිකම් කොමිසමේ යෝජනා සහ ඊට ලක් රජයේ ප්‍රතිචාර සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමට ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවක් පත්කර තිබෙනවා. ජාතික සංවාද පිළිබඳ අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන් සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න ඇතුලූ තුන්දෙනෙකු ඊට අයත්.