තිරසර සංවර්ධනය නම් දෙවොල සෑදිය යුත්තේ ස්වයං ශික්ෂනය සහ සමාජ සාධාරණත්වය නම් අත්තිවාරම මතයි - ජනපති

Thursday, 01 October 2015 - 8:00

%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%9C%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B7%91%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%82+%E0%B7%81%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%A2+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%B8+%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%92+-+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92
ශ්‍රී ලංකා රජය කැපවී ඇත්තේ රට තුළ තිරසාර සංවර්ධනය හා සංහිඳියාව යන කරුණු දෙක ඉටුකරගැනීමට බව ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන එක්සත් ජාතීන්ගේ 70 වන මහා මණ්ඩල සමුළුව අමතමින් ඊයේ (30) ප්‍රකාශ කළා. එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමය, ආරක්ෂාව සහ මානව හිමිකම් පිළිබඳ ඉදිරි ගමන මෙවර සැසිවාරයේ තේමාවයි.  සමුළුව අමතමින් ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ ගෝලීය සාමය හා ආරක්ෂාව ඇතිකිරීම පිළිබඳව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට ද වගකීමක් ඇති බවයි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සමුළුව අමතමින් වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන කියා සිටියේ තිරසර සංවර්ධනය නම් දෙවොල සෑදිය යුත්තේ ස්වයං ශික්ෂණය සහ සමාජ සාධාරනත්වය නම් අත්තිවාරම මත බවයි.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා එක්සත් ජාතීන්ගේ 70 වන මහා මණ්ඩල සමුළුව අමතමින් ඊයේ (30) කළ ප්‍රකාශය පහතින් නරඹන්න...