ගංවතුරෙන් හා නායයාම්වලින් අවතැන්වූවන්ට කඩිනම් සහන සලසන්න - අගමැති

Friday, 02 October 2015 - 8:57

%E0%B6%9C%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%96%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+-+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92
ගංවතුරෙන් සහ නායයාම්වලින් අවතැන්වූ පිරිස් සඳහා කඩිනම් සහන ලබාදීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ අදාළ නිලධාරින්ට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා. නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ - වෙදමුල්ල - ලිලීස් ලෑන්ඞ් වතු යායේ් සිදුවූ නායයාමෙන් ජීවිත හානි 7 ක් වාර්තා වූ අතර, පවුල් 19 ක් අවතැන්වුණා. ඔවුන්ට තාවකාලික වාසස්ථාන තනා ගැනීම සඳහා රුපියල් හතලිස් ලක්ෂයක මුදලක් රජය විසින් මුදා හරිනු ලැබූ බවයි අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය ප්‍රකාශ කළේ. එහි ආපදාවට ලක්විය හැකි අවදානම් සහිත ප්‍රදේශවල පදිංචි පවුල් 19 ක් ඉවත් කිරීමට ද පියවර ගැණුනා.

මීට අමතරව, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගංවතුර තත්ත්වයෙන් පීඩාවට ලක් වූ පවුල් 3411 ක දහතුන් දහස් පනස් හත් දෙනෙකුට සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 1519 කට අයත් පුද්ගලයන් 5860 කට සහනාධාර ලබාදීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා. ගංවතුර නිසා හානියට පත් නිවාස ගැන නිශ්චිත ඇස්තමේන්තු මෙතෙක් සකස් කර නැහැ. ගංවතුර තත්ත්වය පහ වූ පසු ඒ පිළිබඳ සොයා බලා නව නිවාස ඉදිකර ගැනීම සඳහා පහසුකම් ලබාදීමට අග්‍රාමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබාදී ඇති බවයි අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.