රුපියල් දස දහස වැටුපට ලැබුණේ නැහැ

Friday, 02 October 2015 - 9:15

%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%83+%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B6%A7+%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90
රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ රුපියල් දසදහසක දීමනාව සැප්තැම්බර් මාසයේදී මූලික වැටුපට එකතු කරන බවට පාලකයින් පොරොන්දු වූවද එය මෙතෙක් ඉටු වී නොමැති බව දුම්රිය වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ පෙරමුණ පවසනවා. එහි ලේකම් සම්පත් රාජිත සඳහන් කළේ වෘත්තීය සමිති නායකයින් සමඟ මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කර ඉදිරියේදී වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට එළැඹීමට අදහස් කරන බවයි.