කහවත්තේ නැවතත් ඛේදවාචකයක්

Friday, 02 October 2015 - 16:58

%E0%B6%9A%E0%B7%84%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9B%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%A0%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
රත්නපුර - කහවත්ත - පනාවැන්න ප්‍රදේශයේ දී වයස අවුරුදු එක හමාරක කුඩා දරුවෙකු නිවස ඉදිරිපිට අලංකාරයට සකසා තිබූ පොකුණකට ඇද වැටී මිය ගොස් තිබෙනවා. කහවත්ත රෝහලේ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ රෝහලට ගෙන එන විටත් කුඩා දරුවා මිය ගොස් සිටි බවයි.