ගංජා පැල 3000ක වගාවක් වටලයි

Wednesday, 07 October 2015 - 15:43

%E0%B6%9C%E0%B6%82%E0%B6%A2%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BD+3000%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%A7%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92
රුපියල් ලක්ෂ 25 ක් පමණ වටිනා ගංජා පැළ 3000 ක් පමණ වගා කර තිබූ ඉඩමක් වැල්ලවාය - කොස්ලන්ද - අඹකොලආර ප්‍රදේශයේදී ඊයේ (06) වැටලූ බව පොලිසිය ප්‍රකාශ කළා. මෙහිදී එක් සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.