අනතුරු ඇඟවීමක් කළේ නැහැ - දිවි බේරාගත් ගුවන් නියමු කියයි

Thursday, 26 November 2015 - 9:06

%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%87%E0%B6%9F%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90+-++%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
තම ප්‍රහාරක යානය තුර්කි ගුවන් සීමාව උල්ලංඝනය නොකළ බව ප්‍රහාරයෙන් දිවිබේරාගත් රුසියානු ප්‍රහාරක යානයේ නියමුවා පවසනවා. ගුවන් යානයේ ප්‍රධාන නියමුවාගේ දිිවි බේරාගැනීමට ඊයේ (25) රුසියානු මැරයින් භටයින් කටයුතු කළා.

පසුගියදා සිරියාවට ප්‍රහාර එල්ල කිරීමට පැමිණි රුසියානු ගුවන් යානයක් තම දේශසිමාව උල්ලංඝනය කළ බව පවසමින් තුර්කි ආරක්ෂක අංශ එය බිම හෙලනු ලැබුවා. එහිදී යානයේ සහය නියමුවා මියගිය අතර ප්‍රධාන නියමුවා පැරිෂූටයක ආධාරයෙන් දිවි බේරාගනු ලැබුවා.


ප්‍රධාන නියමුවා දිවි බේරාගැනීමෙන් අනතුරුව මුහුණ සඟවාගෙන මාධ්‍යයට ප්‍රකාශ කළේ ඇත්තේ තමන්ට තුර්කි බලධාරින් ගුවන් සීමා උල්ලංඝනය කළ බවට කිසිදු අනතුරු ඇගවීමක් සිදු නොකළ බවයි.