ගාල්ලේ පාසලක විරෝධතාවක්

Monday, 30 November 2015 - 12:41

%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ගාල්ල - වදුරඹ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලීය සිසුන්ගේ දෙමව්පියන් පිරිසක් අද පෙරවරුවේ එම විද්‍යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවක නිරතවුණා.

ඒ, විද්‍යාලයට අලූතින් පත්වීමට සිටින විදුහල්පතිවරයාට විරෝධය පළ කරමින්.

ඡායාරූප - හිනිදුම රවීන්ද්‍ර චන්ද්‍රලාල්