අධිකරණයකදී දුරකතනයක් නාදවීම: රටේ නීතිය - නීති මහත්වරුට වෙනස් වෙනවද?

Wednesday, 02 December 2015 - 23:25

%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%3A+%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+-+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%AF%3F
පසුගියදා ගාල්ල මහාධිකරණයේදී ජනාධිපති නීතීඥ රියැන්සි අර්ස කුලරත්නගේ ජංගම දුරකථනය නාදවීම සම්බන්ධයෙන් නඩුවක් ගොණුකිරීමට එරෙහිව කොළඹ මහාධිකරණ නීතිඥ සංගමය අද (02) ඒකමතිකව යෝජනා 4ක් සම්මත කරගත් අතර, ඉදිරියේදී ඒ මහතා වෙනුවෙන් සංගමයක් ලෙස අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටීමට තීරණය කරනු ලැබුවා.