5 කැපුවත් පොලිසිය කෙළින්

Wednesday, 02 December 2015 - 23:36

5+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සමත් සිසු සංඛ්‍යාව කප්පාදු කර ඇති බවට පවසමින් ලංකා ගුරු සේවා සංගමය අද (02) අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය ඉදිරිපිටදී විරෝධතාවක නිරතවූ අතර, ඔවුන් අමාත්‍යංශයට ඇතුළුවීමට උත්සාහ ගත්තා.

අනතුරුව විරෝධතාකරුවන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය ඉදිරිපිට මාර්ගය අවහිර කරමින් විරෝධතාවයේ නිරතවීමට දැරූ උත්සාහය ව්‍යාර්ථ කෙරුණේ පොලිසියේ මැදිහත්වීමෙන්.