ගෝඨාභය අදත් ජනපති විමර්ශණ කොමිසමේ

Thursday, 03 December 2015 - 9:20

%E0%B6%9C%E0%B7%9D%E0%B6%A8%E0%B7%8F%E0%B6%B7%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%AB+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B7%8A
රක්නා ලංකා ආරක්ෂක සමාගම සම්බන්ධයෙන් සිදුකෙරෙන පරීක්ෂණවලට අදාළව ප්‍රකාශයක් ලබාදීමට හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහා පරිමාණ මුල්‍ය අපරාධ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශණය කෙරෙන ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසමට පැමිණ තිබෙනවා. එහි ප්‍රකාශකයකු සඳහන් කලේ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා පෙරවරු 8 යි 30 ට පමණ කොමිසමට පැමිණි බවයි.

රක්නා ලංකා ආරක්ෂක සමාගම සම්බන්ධ විමර්ශණවලට අදාළව මීට පෙර පාර්ශව රැසකින් ප්‍රකාශ සටහන් කරගනු ලැබුවා. එමෙන්ම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ද මීට පෙර අවස්ථා කිහිපයකදීම මෙම සිද්ධියට අදාළව ප්‍රකාශ ලබාදීමට ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටියා.