පුනරුත්තාපනය කල තවත් එල් ටී ටී ඊ සාමාජිකයන් 4 කට නිදහස

Thursday, 03 December 2015 - 15:06

%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%BD+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%A7%E0%B7%93+%E0%B6%A7%E0%B7%93+%E0%B6%8A+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+4+%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83
පුනරුත්තාපනය කෙරුනු තවත් එල් ටී ටී ඊ සාමාජිකයන් 4 දෙනෙකු අද ඥාතීන්ට භාරදී තිබෙනවා. ඒ වව්නියාව පුන්තෝට්ටම් කඳවුරේදීයි. වසරක පුනරුත්තාපනයකින් පසුව මෙම එල් ටී ටී ඊ සාමාජිකයන් 4 දෙනා නිදහස් කර තිබෙනවා.

හිටපු එල් ටී ටී ඊ සාමාජිකයන් දොලොස් දහසක් පමණ වව්නියාව කඳවුරේ පුනරුත්තාපනය කෙරුනු අතර තවත් සමාජගත කිරීමට ඉතිරිව ඇත්තේ ඔවුන්ගෙන් 50 දෙනෙකු පමණයි. 

ඡායාරූප - වන්නි රොමේෂ්