නිවාඩු කාලේ ඇරඹෙයි

Friday, 04 December 2015 - 9:56

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
රජයේ සහ පෞද්ගලික පාසල්වල තුන්වන වාරයේ පාසල් නිවාඩුව අද ආරම්භ වනවා.

නව වසර සඳහා ලබන ජනවාරි මස 4 වනදා පාසල් යළි විවෘත කෙරෙන බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

කෙසේ වෙතත්, ලබන 8 වනදා ආරම්භ වන සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම් කටයුතු සදහා යොදා ගන්නා පාසල් 87 ක් විවෘත කෙරෙන්නේ ලබන වසරේ ජනවාරි 6 වනදායි.

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීමේ කටයුතු මේ මස 28 වනදා සිට ලබන වසරේ ජනවාරි 5 වනදා දක්වා සිදුකෙරෙන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළා.