මිල කළ නොහැකි දඹ රන් පිළිමයක් විකිණීමේ උත්සාහයක් වරදී

Saturday, 05 December 2015 - 10:06

%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B6%B9+%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%93
මිල කළ නොහැකි දඹ රන් බුදු පිළිමයක් අලෙවි කිරීමට තැත් කළ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු මහඔය - තේක්කවත්ත ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. පොලීසිය ප්‍රකාශ කළේ මෙම දඹ රන් බුදු පිළිමයේ බර කිලෝ ග්‍රෑම් 15ක් පමණ වන බවයි. අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් බිබිල සහ මහඔය ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන්.