අගමැති, රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවයි

Saturday, 05 December 2015 - 18:45

%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%2C+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B3%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
රැකියා විරහිත උපාධිධාරින්ගේ ඉල්ලීම් පිළිබඳව සලකා බැලීමට මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක සහ රාජ්‍ය පරිපාලන සහ කළමනාකරණ අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාරගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කමිටුවක් පත් කර තිබෙනවා. අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් අදාළ කමිටුව පත්කර ඇති බව සඳහන්.  රැකියා විරහිත උපාධිධාරින්ගේ සංගමය සහ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ අතර අද දහවල් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. එහිදී රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් සම්බන්ධයෙන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ පවතින ගැටළු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර තිබෙනවා. උපාධිධාරීන්ට සිය සුදුසුකම්වලට අනුව රැකියා ලබාදීම සිදුකළ යුතු බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ එහිදී පෙන්වා දී ඇති අතර, ඊට අමතරව තමන් ලබා ඇති උපාධියට අමතරව අනාගතයට ගැළපෙන පරිදි වෘත්තීමය සුදුසුකම් ඔවුන් වෙත ලබාදීමටත් අගමැතිවරයා යෝජනා කර තිබෙනවා.

තාක්ෂණික දැනුම, ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ වෙනත් උපායමාර්ගික අවස්ථා උපාධිධාරින් වෙත ලබාදිය යුතු බවයි අගමැතිවරයා එහිදී රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ සංගමයේ නියෝජිතයින් වෙත ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ. එම සාකච්ඡාවේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙසයි මුදල් අමාත්‍යවරයා සහ රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කමිටුවක් පත් කිරීමට තීරණය කර ඇත්තේ. එම කමිටුව හරහා රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ ගැටළුවලට ක්‍රමවත් විසඳුම් ලබාදීම සඳහා යෝජනා ඇතුළත් වාර්තාවක් අගමැතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.