වරාය නගරෙට කළු ගල් කොළඹින් සහ ගම්පහින්

Sunday, 06 December 2015 - 12:57

%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A
කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතියට කළු ගල් ලබා ගැනීම සඳහා කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල ස්ථාන 11 ක් හඳුනාගෙන ඇති බව වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ප්‍රභාත් චන්ද්‍රකීර්ති හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට ප්‍රකාශ කළේ භූ විද්‍යා සහ පතල් කැණීම් කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගෙන් ඒ සඳහා කළුගල් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන බවයි. අදාළ පාර්ශවයන් මේ වනවිටත් දැනුවත් කර ඇති බව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

මේ අතර, කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතියේ පරිපූරක පාරිසරික ඇගයීම් වාර්තාව පිළිබඳ මහජන අදහස් ලබා ගැනීම මේ වනවිට ආරම්භ වී තිබෙනවා. වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ප්‍රභාත් චන්ද්‍රකීර්ති ප්‍රකාශ කළේ ලබන ජනවාරි 13 වනදා දක්වා ජනතාවට ඒ සඳහා සිය අදහස් යොමු කළ හැකි බවයි.