නිල ඇඳුම් වවුචර් ගැන අධ්‍යාපන ඇමතිගෙන් අද විශේෂ ප්‍රකාශයක්

Wednesday, 09 December 2015 - 8:30

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%87%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%A0%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
පාසල් නිල ඇඳුම් සඳහා වවුචර් ලබාදීම පිළිබඳව මතුව ඇති ගැටළුව සම්බන්ධයෙන් අද (09) විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් ප්‍රකාශ කළා.

ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී නිල ඇඳුම් වවුචර් ගැටළුව පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ මෙම වවුචර් පෙබරවාරි මස 28 වනදා දක්වා වලංගු බවයි.

නිළ ඇඳුම් වවුචර් ලබාදීමේ දී තවමත් විවිධ ගැටළු මතුවන බවට හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට ඊයේ දිනයේදීත් තොරතුරු වාර්තා වුණා.

හෝමාගම - කිරිවත්තුඩුව - විද්‍යාවර්ධන විද්‍යාලයේ 10 වන ශ්‍රේණියට සහ 11 වන ශ්‍රේණිවලට මීට අදාළව ලබාදී තිබුණේ අඩු වටිනාකමින් යුත් නිළ ඇඳුම් වවුචර්.