ඇමති සියඹලාපිටිය CID යට

Wednesday, 09 December 2015 - 15:20

%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B9%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA+CID++%E0%B6%BA%E0%B6%A7
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලේ රුපියල් බිලියන 3 ක මුදලක් අතුරුදන් වී ඇතැයි අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිලි කර තිබෙනවා.

2009 වසරේදී මෙම අරමුදල් පෞද්ගලික සමාගමක් හරහා භාණ්ඩාගාර බැදුම්කරවල ආයෝජනය කර ඇති අතර එම මුදල් අස්ථානගත වී ඇති බවට මහබැංකු ගිණුම් ප්‍රකාශන වලට අනුව හෙළි වී ඇති බවයි අමාත්‍යවරයා හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සදහන් කළේ.