භාණ්ඩ සියල්ලම යට ඇඳුමට බස්සන අක්කලා දෙන්නෙක් - CCTV වීඩියෝ

Wednesday, 09 December 2015 - 16:14

%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%B8+%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%87%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+-+CCTV++%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D
හොරණ නගරයේ වෙළඳ සැලක භාණ්ඩ සොරකම් කල කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු  CCTV කැමරා දර්ශණවල සටහන් වී තිබෙනවා. කාන්තාවන් 3 දෙනෙකු පැමිණ ඉන් දෙදෙනෙකු මෙලෙස භාණ්ඩ සොරකම් කරන බවටයි හෙළිකරගෙන ඇත්තේ.

සිද්ධිය පිළිබඳ වෙළඳසැල් හිමියන් හොරණ පොලිසියට පැමිණිලි කර තිබෙනවා.

අදාළ කාන්තාවන්ගේ සොරකම  CCTV කැමරාවල සටහන් වී තිබුනේ මෙලෙසින්.