කෝප් කමිටුවේ සහයට අනු කාරක සභා 2 ක්

Friday, 11 December 2015 - 6:41

%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B6%B4%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F+2+%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කෝප් හෙවත් පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාව ඊයේ පළමු වරට පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී රැස් වුණා.

එහිදී කෝප් කමිටුවේ කටයුතු වඩාත් කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා තවත් අනු කාරක සභා දෙකක් පිහිටුවාගෙන තිබෙනවා.