සත්හඩ කතෘ CID යට

Friday, 11 December 2015 - 8:26

%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%84%E0%B6%A9+%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%98+CID+%E0%B6%BA%E0%B6%A7
සත්හඩ පුවත්පතේ ප්‍රධාන කර්තෘවරයා හා නියෝජ්‍ය කර්තෘවරයා අද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණියේ ඇවන්ගාඩ් සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් එම පුවත්පතේ පළකෙරුණු ප්‍රවෘත්තියක් හරහා තම කීර්තිනාමයට හානිවූ බවට අමාත්‍යවරුන් තිදෙනෙකු පොලිස්පතිවරයාට කළ පැමිණිල්ල සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහායි.