රථවාහන බදු සංශෝධනය කරන්නේනෑ - මුදල් ඇමති

Saturday, 12 December 2015 - 16:00

%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%91+-+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92
2016 අයවැය මගින් පනවා ඇති රථවාහන බදු කිසි ලෙසකින් අඩු කිරීම හෝ ඉවත් කිරීම සිදුනොකරන බව මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක ප්‍රකාශ කළා. ඔහු මේ බව කියා සිටියේ වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමයේ සාමාජිකයන් සමඟ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ පැවති සාකච්ඡාවකදීයි. එම නිසා වර්තමාන මිල ගණන් යටතේ ගණුදෙනු කරන ලෙස මුදල් අමාත්‍යවරයා පාරිභෝගිකයන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කළා.